מבחן BRC /דר' עדי אדר

מערכת אבחונים ייחודית ראשונה מסוגה בעולם!

להלן הסבר קצר על מבחן BRC . זו בדיקה חדשה יחסית בארץ ומבוצעת במספר בתי חולים ומכונים (כולל במכון אדר).

בדיקה זו מהווה קפיצת מדרגה בתחום האבחון ומאפשרת הערכת של הפרופיל הנוירו-פסיכולוגי של הנבדק ומידת התאמתו לאבחנה של הפרעת קשב וריכוז ראשונית. בדיקה זו מסייעת גם בהתווית דרכי טיפול בהמשך.

יש לציין כי בדיקה זו לא מחליפה את מבחן טובה אך מהווה השלמה לאבחון הנוירולוגי ומעלה את שיעור הדיוק האבחנתי והטיפולי.

פענוח הבדיקה מתבצע בחו"ל, באוסטרליה (במרכז העולמי של חברת BRC ) ופענוח התשובה מתקבל לאחר מספר ימים מביצועה.

בדיקת BRC הינה מערכת ממוחשבת המופעלת באמצעות מסך מגע ומספקת אבחון מקיף ומדויק, אובייקטיבי ומהימן של התפקודים הקוגניטיביים. הדוחות המתקבלים, מציגים את הפרופיל הקוגניטיבי של הנבדק על ידי השוואה לנורמות על פי גיל מין ושנות לימוד, תוך שמירה קפדנית על בקרת איכות ועוצמה סטטיסטית. זאת במטרה להרחיב ולהעמיק את המידע אשר בידי הקלינאי (נוירולוגים, פסיכיאטרים, רופאי ילדים, פסיכולוגים) לגבי הכוחות והקשיים של הנבדק, ולתמוך משמעותית בקבלת החלטות לגבי אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז ולקויי למידה.
 

בין התפקודים הנבדקים:

תפקוד סנסו-מוטורי
זמן תגובה
הערכת זמן
זיכרון מילולי (זיהוי ושליפה)
זיכרון מיידי וזיכרון לטווח ארוך
זיכרון ויזואלי מרחבי
קשב מתמשך
הסטת קשב
יכולת הבחנה בין מסיחים ומטרה
תפקודים ניהוליים
יכולת ויסות עצמי ולמידה מטעויות
יכולת תכנון וארגון

BRC דוחות

- מסייעים באבחנה מדויקת ומקיפה של הפרעת הקשב על מרכיביה השונים במסגרת הפרופיל הקוגניטיבי הספציפי של הנבדק

- מספקים מידע לגבי רמת החומרה של הפרעת הקשב אצל הנבדק

- מסייעים בהחלטות אבחוניות וטיפוליות

- מסייעים למטופל ובני משפחתו להבין החלטות טיפוליות ומגבירים את שיתוף הפעולה

תתי מבחנים המתבצעים במסגרת מבחן BRC

זיכרון -

זיכרון מילולי (שליפה וזיהוי - מבחן (ריי שמיעתי ) – Memory recal

תאור המטלה : הנבדק מתבקש לחזור על רשימת מילים לאורך מספר ניסיונות רצופים ולאחר למידה של רשימת הסחה. מאוחר יותר הוא מתבקש לשחזר ולזהות את הרשימה המקורית.

משמעות : בתת מבחן זה נבדקת היכול ללמידה חדשה דרך הערוץ השמיעתי. נבדקת יכולת שליפה מיידית ומאוחרת (אחרי 20 דקות). כמו כן נבדקת יכולת הזיכרון לטווח בינוני.

למעשה נבדקים יכולת למידה והפרעה פרואקטיבית ורטרואקטיבית, ויסות קשב שמיעתי .

באופן תקין עקומת הלמידה היא עקבית, נבדקים עם בעיה בקשב שמיעתי או שלא משתפרים (עקומת הלמידה לא משתפרת) או שרואים תנודות, כלומר החזרתיות לא בהכרח עוזרת לזיכרון.

תוספת רשימה חדשה יכולה או לשפר את התוצאות או לחילופין זה מבלבל אותו. במצב זה יתכן והנבחן יוסיף מילים משלו.

סוגי טעויות במבחן זיכרון מילולי-

Intrusions – כאשר הנבדק מוסיף מילים משלו בגלל טעויות פונטיות או סמנטיות, מהווה אינדיקציה לקושי בוויסות עצמי ובדחייה של אינפורמציה לא רלוונטית.

Interference - כאשר מילים מרשימה אחת נכנסות בטעות לרשימה השנייה (הפרעה פרואקטיבית או רטרואקטיבית).

Perseveration - כאשר הנבדק חוזר על אותן המילים שוב ושוב.

 
זכירת ספרות - Digit span

תאור הבדיקה : לנבדק מוצגת סדרה של ספרות, עליו לחזור עליה בסדר רגיל או מהסוף להתחלה.

משמעות : זיכרון לטווח קצר (זכירת ספרות קדימה) וזיכרון עבודה

זיכרון עבודה, זיכרון פעיל- יכול להצביע על לקות למידה

החלק הראשון של המטלה בודק זכירת ספרות קדימה כאשר הבדיקה בודקת זיכרון פעיל לטווח קצר.

החלק השני בודק בודק יכולת זכירה של מספרים קדימה ואמירתם בסדר הפוך. זהו סוג פשוט של קשב מפוצל (הנדרש כמעט בכל תהליך של זכירה ולימידה) ומהווה חלק מזיכרון העבודה ( Working memory ).

מטלות קשב -

 
חלוקת קשב
זיכרון חזותי

תאור הבדיקה : ריבועים על המסך מוארים בסדר מסוים. על הנבדק ללחוץ על הריבועים שהוארו על פי הסדר.

משמעות : בתת מבחן זה נבדק זיכרון חזותי- מרחבי וקשב חזותי. יכולת ללמוד ולזכור (זיכרון מיידי). כישורים אלו חיוניים למרבית המטלות השגרתיות היום-יומיות הדורשות מידע מרחבי שאינן מילוליות כגון ניווט, הפעלת מכשירים.

קשב מתמשך - Continuous performance test

תאור הבדיקה : סדרה של אותיות מופיעה על המסך, אות אחת בכל פעם. על הנבדק ללחוץ על עיגול שעל המסך, רק כאשר אותה האות מופיעה פעמיים רצוף.

משקף: קשב מתמשך וזיכרון עבודה (זיכרון עבודה מכיוון שהנבחן אמור לעשות השוואות עם דגמים קודמים).

משמעות – היכולת לזהות ולהגיב לשינויים במצבים הדורשים ערנות. כישורים אלו נדרשים יום-יום בהפעלת מכשירים שונים (נהיגה ברכב, הפעלת מחשב ועוד) .

הסטת קשב - Switching of attention

מבחן מסלולים ( (Trail making ספרות - מבחן זה נועד לבדוק את היכולת של הנבדק לבצע מטלות זיהוי של מספרים הפזורים על פני הדף באופן אקראי, דבר אשר מצריך יכולת קשב חזותי בנוסף לשמירה רצף של מספרים .

מבחן זה נותן בעיקר ביקורת עבור החלק השני.

מבחן מסלולים ( (Trail making ספרות אותיות - סדרות של ספרות ואותיות מוצגות על המסך. מבחן הבודק קשב מפוצל. מבחן זה נועד לבדוק את היכולת של הנבדק לבצע מטלות זיהוי של מספרים ואותיות המופיעים על המסך באופן אקראי. על הנבדק לחבר ספרה לאות המקבילה ובהמשך לחבר למספר העוקב.

משימה זו בודקת קשב חזותי, מיקוד וקשב מתחלף בין שני סוגי מטלות (חיבור ספרות לאותיות מקבילות וחיבור אות למספר העוקב) .

המטלה בודקת את היכולת לשנות כוון של פעולה מנטאלית מתמשכת, הסטת קשב, יכולת גמישות מחשבתית.

משמעות - עיקר החשיבות היא של המבחן השני אשר בודק את היכולת לשמור ולכוון קשב כמו בכישורים רב-משימתיים כגון נהיגה.

מטלות מוטוריות -

 
מוטוריקה - הקשה מוטורית

הנבדק מתבקש להקיש עם האצבע (של יד ימין ואחר כך של שמאל) על עיגול שעל המסך מהר ככל האפשר.

משמעות : מהירות ודיוק מוטורי וקואורדינציה עין-יד.

 
זמן תגובה

אחד מארבעה עיגולים מואר בכל פעם, על הנבדק להקיש על העיגול המואר מהר כל האפשר.

משמעות : במטלה זו נבדק זמן התגובה לגירוי.

 
אמדן זמןתאור המטלה : עיגול על המסך מואר למשך 1-12 שניות. על הנבדק לאמוד את משך הזמן שהעיגול היה מואר.

משמעות : יכולת אמדן משך זמן בצורה מדויקת.

מטלה לשונית - Language tasks

התערבות מילולית (סטרופ)

תאור הבדיקה : בחלק הראשון – מופיעים על המסך לסרוגין מילים עם שמות צבעים. הנבדק מתבקש ללחוץ על הכפתור עליו רשומה המילה ולהתעלם מהצבע בו כתובה המילה.

בחלק השני - הנבדק מתבקש ללחוץ על הכפתור של הצבע (על פי הצבע של המילה שופיעה על המסך) ולהתעלם מהמילה עצמה.

המטלה הראשונה בודקת שיום כשצבע הוא המסיח- עשויה להצביע על בעיה שפתית, דיסלקטית.

המטלה השניה בודקת קשב סלקטיבי. משקף: יכולת שליטה על תגובה אוטומטית בלתי רצויה ומיקוד במטרה.

המטלה בודקת איכות ריסון של תגובה אימפולסיבי, יכול ריכוז ופיצול קשב.

 
שטף מילולי

הנבדק מתבקש לאמור במשך דקה אחת מילים המתחילות באותיות מסוימות או השייכות לקטגוריה מסוימת.

משקף: שטף מילולי.

לקות למידה בקריאה, שיום ושליפה מלקסיקון. ילדים עם הפרעת קשב יכולה להיות פער בין שליפה מקטגוריה (שהיא יותר קלה לכולם כולל הם) לבין שליפה לפי אותיות). קושי בשליפה לפי אותיות יכולה לבטא הפרעה בפונקציות ניהוליות כגון התארגנות, אסטרגיה.

מטלות תפקוד ביצועי - Executive function
 
מבוכים

תאור הבדיקה : מבוך של עיגולים מוצג על המסך. הנבדק מתבקש בעזרת חיצים וקבלת משוב מן המחשב, לגלות (בנסויי וטעייה) שביל המסתתר בתוך המבוך ולאחר מכן לשחזר אותו מן הזיכרון.

משקף: ארגון ותכנון, תיקון טעויות, ויסות עצמי, למידה וזיכרון חזותי-מרחבי.

בודק פוקנציות ניהוליות. זהו מדד רגיש במיוחד אם יש טעויות שחוזרות על עצמן.

 

 
לרוש העמוד
 
דף הבית 
אודות  
תהליך האבחון של הפרעת קשב 
מבחנים ממוחשבים  
BRC מבחן   
מבחן טובה   
מבחן קונרס   
שאלונים להורדה  
שאלונים לאבחון עצמי 
מאמרים 
עדכונים 
קטעי וידאו 
...אימרות כנף של 
...ולעתים העיניים דומעות 
לילדים ונוער 
פורום 
דרכי הגעה  
קישורים מומלצים 
צרו קשר  

 

כל הזכויות שמורות למכון אדר © 2008