מבחן קונרס ממוחשב- CPT 2 /דר' עדי אדר

הסבר כללי : זהו מבחן ממוחשב מסוג Continuous performance test (מבחן ביצוע מתמשך). על מסך המחשב מופיע במהירות משתנות (שניה, שתי שניות, ארבע שניות) אותיות לועזיות. אלו אותיות שעליהם נבדק צריך ללחוץ (באמצעות הכפתור השמאלי של העכבר או מקש הרווח. לעתים במקום אות המטרה מופיע אות שגוי והיא האות הלועזית X ( non-target ). המבחן מתבצע ע"י הצגה מתחלפת של המטרה ( (target – אותיות ה- abc ושל לא-מטרה – האות X (ואז על הנבחן להתעלם, "להתאפק" ולא ללחוץ). לפני התחלת המבחן יבצע הנבחן תרגולת קטנה עד שיהיה ברור לבוחן כי הנבחן הבין את השיטה לביצוע המבחן.

הערה –המבחן מיועד לילדים מעל גיל 6 שנים. הוא אינו מחייב ידיעת אותיות ה- ABC וניתן להתיחס אליהן כאל צורות חזותיות. אות המטרה, האות X היא צורה אוניברסלית המוכרת על ידי ילדים.

המבחן בודק את יכולת ההתמדה בביצוע של מטלה משעממת וארוכה יחסית וזאת ע"י מדידת קשב מתמשך ( Sustained attention ), שליטה על אימפולסים, זמן תגובה, עקביות ביצוע (יכולת הנבחן לבצע משימה ארוכה וחד-גונית בצורה עקבית ללא "עליות ומורדות" ברמת הביצוע, הקשב והריכוז) וכן מדדים נוספים. המבחן לא בוחן במישרין היפראקטיביות אם כי לבוחן יש אפשרות להתרשם מהתנהגות הנבחן במהלך הבדיקה ולציין מדדים שונים של פעלתנות מוטורית.

משך הבדיקה הוא 14 דקות כאשר לפני ביצוע הבדיקה הנבדק מתרגל את ביצועה עד שברור כי הוא מבין ומסוגל לבצע אותה נכון.

 

הגדרות :

שגיאות השמטה - Omission errors - שגיאות אלו נמדדות לפי מספר הפעמים שהנבדק לא מגיב לאות המטרה (כל אותיות ה- abc להוציא האות X ). שגיאות או מצביעות על חוסר קשב או תגובה איטית לאותות.

שגיאות חוסר איפוק Commission errors - שגיאות אלו נגרמות עקב לחיצות שגויות על המקש לאחר הופעת אות מטרה.

לעתים שגיאות חוסר איפוק מבטאות למעשה תגובה איטית לאות מטרה (ולא דווקא ביטוי לאימפולסיביות או חוסר איפוק)

באופן כללי כאשר יש זמן תגובה איטי עם מספר רב של שגיאות השמטה ושגיאות חוסר איפוק דפוס זה מצביע על חוסר קשב.

כאשר זמן התגובה מהיר עם מספר רב של שגיאות חוסר איפוק עם מספר נמוך של שגיאות השמטה – זהו דפוס תגובה אימפולסיבי.

זמן תגובה – Hit reaction time : זמן התגובה הממוצע (מילישניות) לכל אותו המטרה למשך כל זמן הבדיקה (הכולל 6 מקטעי זמן). T score גבוה מבטא זמן תגובה איטי.

זמן תגובה מעל 900 מילישניות נחשב לזמן תגובה איטי.

סטיית תקן של זמן תגובה – Hit reaction time standard error : זהו מדד של עקביות התגובה. T score גבוה מבטא חוסר קשב. סטיית התקן מבטאת חוסר יציבות, תזזיתיות.

תנודתיות של סטיית התקן – Variability of standard error

זוהי צורה שונה למדוד את העקביות של זמן התגובה. ערך זה מבטא את המדידה של 18 סטיות תקן בהתייחס ל- 18 תתי המקטעים של זמן ( sub-block ). למרות שערך זה דומה לערך הקודם ( Hit reaction time standard error )

Overall index זהו אינדקס כללי המסכם את כלל המדידות של ה- CPT . אינדקס זה היה שימושי בעיקר בגרסת הדוס ( (Dos version של המבחן.

מתחת ל- 8 אינקס תקין. בין 8-11 נחשב לאינדקס גבולי ומעל 11 יכול להצביע על בעיות קשב.

Perseverations

1. הערכת מהימנות הבדיקה :

Response style (Beta statistic)

קיימים מספר דפוסי תגובה .

•  תגובה זהירה – הנבדקים מעדיפים לא מגיבים לעתים תכופות. הם מעדיפים לא לטעות (ולכן יש להם פחות שגיאות חוסר איפוק (Commission errors . במקרים אלו הערך
( T score ) של ביטא מעל 60.

•  הנבדקם מנסים להגיב למרבית אותות המטרה ולכן עקב חוסר זהירות תהיה עליה במספר חוסר האיפוק. במקרים אלו הציון יהיה מתחת ל- 40.

 
שגיאות השמטה ופרסברציות

2. הערכת הפרופיל הכללי

3. המדידות של המבחן יכולות להתחלק למדדים של חוסר קשב, אימפולסיביות ודריכות או ערנות.

הסבר לגבי ציונים :

ציון גולמי – הציון הגולמי מחושב מסיכום התוצאות בכל אחד מתתי הסעיפים לעיל והוא משמש לצורך החישוב של הציון המשוקלל.

ציון משוקלל – ציון זה מחושב על בסיס הציון הגולמי ומהווה בסיס להשוואה כאשר הציון הממוצע הוא 50 וסטיית תקן אחת מחושבת לפי 10 נקודות. ציון זה הוא סטטיסטי ומחושב לפי ציוני תקן שנקבעו באוכלוסיות גדולות של נבדקים ולכן הוא מדויק יותר.

הערה – ככל שהציון המשוקלל יותר גבוה הסיכון להפרעה באחד התחומים יותר גבוה!

ציון עד 55 – בתחום התקין

ציון 60-55 – ציון מעט גבוה.

ציון 65-61 - הציון יחסית גבוה ועלול להצביע על הפרעה.

ציון 66-70 - ציון גבוה ומצביע על הפרעה

ציון מעל 70 – ציון גבוה ומצביע על הפרעה משמעותית.

 
לרוש העמוד
 
דף הבית 
אודות  
תהליך האבחון של הפרעת קשב 
מבחנים ממוחשבים  
BRC מבחן   
מבחן טובה   
מבחן קונרס   
שאלונים להורדה  
שאלונים לאבחון עצמי 
מאמרים 
עדכונים 
קטעי וידאו 
...אימרות כנף של 
...ולעתים העיניים דומעות 
לילדים ונוער 
פורום 
דרכי הגעה  
קישורים מומלצים 
צרו קשר  

 

 

כל הזכויות שמורות למכון אדר © 2008