תנענעו את העכבר על התמונה כדי שריף האלמוגים יקום לתחייה!
java applet-גאווה אפלט
אם אינכם רואים את התמונה אליכם להתקין את הגאווה בדפדפן שלכם